Deze pagina's maken deel uit van een  website die ik opgezet heb voor het architecturale werk van mijn onderneming 'de ruimte makerij'. Het was mijn intentie om verbindende ruimtes te maken. Ruimtes waar oorspronkelijke lagen van ons mens-zijn letterlijk weer ruimte kregen. 

Het was pas bij mijn laatste werk, het inrichten van de zogenaamde hartzaal in Heerlen, dat ik ervaren heb dat ik vanuit een heel andere verbinding kon creëren en manifesteren. Achteraf gezien kan ik zeggen dat mijn mannelijke energiestroom in die weken  in verbinding was met mijn hart. Ik handelde in het moment, wist niet wat ik de volgende dag zou doen en vertrouwde op wat zich in mij aandiende.  Ik zag hoe iets onder mijn handen ontstond wat ik op voorhand niet had kunnen bedenken. Ik had het niet bedacht en toch voelt het als mijn meest eigen werk.

Het was echter een 'toevallige' integratie die ik niet langer dan een aantal weken kon volhouden. Tot ik uit angst om er niet meer bij te horen, toch weer het compromis aanging en dat wat zich zo duidelijk in me aandiende verloochende. Daardoor was die bijzondere verbinding van waaruit ik handelde en creëerde ook ineens weg. Een heel pijnlijke breuk.

Om die reden ben ik zo verheugd dat ik nu een weg heb gevonden om de integratie van mijn mannelijke energie en mijn hartsenergie, op een bewuste manier te herstellen.

 

de ruimte makerij

ruimte voor het oorspronkelijke