Het vormen van de ruimte: iets over mijn werkwijze.


Mijn werkwijze is intuïtief. Vanaf mijn jeugd, in de nabijheid van mijn immer klussende vader, later tijdens mijn architectuurstudies en nog later door het fysiek werken in de bouw, heb ik allerlei technieken en theorieën aangeleerd om een ruimte op te bouwen. Ik tracht echter om steeds minder met een bepaalde theorie of standaard werkwijze een ruimte benaderen. Ik voel aan wat zich in het samenspel met de opdrachtgever, de bestaande toestand, de bestemming, de lokale geschiedenis naar boven komt. Dat wat in de lucht hangt vastpakken en omzetten in materie.


Ik heb een grote affiniteit met pure materialen. Naast de meer bekende materialen zoals hout, leem en wol tracht ik ook altijd om helende aspecten van andere materialen te integreren in de vormgeving van de ruimte. Denk aan allerlei natuurlijke vezels zoals hennep, vlas, brandnetels. Denk ook aan bijenwas, stuifmeel, ruwe brokken aarde. Maar ook het behandelen of toepassen van gekende materialen op een andere manier kan een extra dimensie openen. Bijvoorbeeld het integreren van leem in een tafel of het verbranden van hout wat een heel bijzondere uitstraling en structuur oplevert.

Genoeg tijd nemen voor het creatieproces is volgens mij van groot belang. Dat zijn we in onze maakbare samenleving wat vergeten. Het oude of bestaande moet geëerd worden om dan plaatst te maken voor het nieuwe.  Vaak, bij het ontwerpproces, laat zich in mij al meteen een basisvorm zien en daarna, bij het creatieproces, ontvouwt zich een diepere gelaagdheid.

de ruimte makerij

ruimte voor verbinding