Ik deel deze channeling die ik ontving van Pamela Kribbe in de zomer van 2018 omdat in het antwoord op mijn vraag beschreven wordt wat die hogere of oorspronkelijke mannelijke energie is. Jeshua (de gids waar Pamela op afgestemd is) beschrijft ook met welke reden ik afgestemd ben op de onderdrukking van die energie bij anderen.


Charel: Als ik samen ben met mannen, met name in groepsbijeenkomsten waarbij we delen wat er in ons speelt dan voel ik in momenten soms een heel heftige energie in mij binnenstromen die ik eigenlijk niet kan containen. Ik ontplof dan bijna.  Ook al wordt er gedeeld in schijnbare openheid toch wordt er iets fundamenteels, wat ik als zeer intens ervaar, ontkend. Als ik dat in die groep probeer in te brengen dan voel ik me vaak niet gehoord of keert de groep zich tegen me. Dat is de reden waarom ik nu dat soort bijeenkomsten vermijd.

Jeshua: Je bent heel gevoelig voor collectieve energieën, je bent sowieso heel gevoelig en daarom pik je veel energieën op. De reden dat je juist deze energieën oppikt, de onderdrukte woede in mannen, heeft ook te maken met iets wat jij je hebt voorgenomen op zielsniveau om te helpen transformeren in deze tijd.

Het gaat hier om de mannelijke energie in de hogere vorm. In de hogere vorm is de mannelijke energie er een van autonomie, onafhankelijkheid, zelfstandigheid en creativiteit. Het is een energie die aan de ene kant heel ik-gericht is, gefocust, gecentreerd vanuit het zelf maar tegelijk is deze hogere mannelijke energie ook een van het hart en wil die juist de wereld dienen maar vanuit een heel besliste en daadkrachtige stroom en deze energie is collectief en eeuwenlang maatschappelijk gezien zwaar onderdrukt geweest met name omdat er machten waren, er machthebbers waren die geen opstandige autonome mannen wensten. Om een rijk te overheersen heb je gehoorzame mannen nodig die bijvoorbeeld volk en vaderland dienen zonder zich veel af te vragen.

Dus juist deze oorspronkelijke hartgedragen mannelijke energie, die verschilt van de vrouwelijke hartgedragen energie, die veel zachter is, deze oorspronkelijke heel vitale energie is onderdrukt geraakt in mannen, mondiaal, en wil in deze tijd hersteld worden. Maar omdat er een algeheel wantrouwen is jegens de mannelijke energie, mede door de pijn die vrouwen hebben geleden, de boosheid en argwaan die daardoor is ontstaan, daardoor wordt die oorspronkelijke mannelijke energie niet voldoende op waarde geschat en zelfs in mannen zelf niet herkend.

Er is nu een soort dwang voor de hedendaagse man om meer vrouwelijk te worden, zich meer te openen voor de vrouwelijke energie in zichzelf, het hart, maar er is ook een mannelijke energie van het hart die net zo belangrijk is en die te maken heeft met kracht op een gefocuste maar liefdevolle manier. En als die uiterst creatieve energie geen plek krijgt in het leven van individuele mannen en als ze dan ook het verwijt te horen krijgen dat ze te weinig hun vrouwelijke energie gebruiken of hun hart niet open zetten, dan ontstaat er een soort dubbele frustratie die juist bij ontwikkelde mannen op een gegeven moment of tot een ontploffing, een soort energetische explosie leidt, of juist tot een naar binnen slaan van die energie en zelfvernietigend gedrag in allerlei vormen...vluchtgedrag, verslavingsgedrag, gewelddadig gedrag.

Het is mede jouw taak en zielsroeping om ruimte te maken voor deze hartgedragen mannelijke energie, allereerst in jezelf, en ook op te komen voor deze mannelijke energie want paradoxaal genoeg is dit een van de meest onderdrukte energieën op aarde op dit moment. Het is namelijk ook een energie van oorspronkelijkheid en vrijheid die op gespannen voet staat met valse autoriteiten, onderdrukkende machten zoals die aanwezig zijn in vele regeringen maar ook religieuze instituties.

Het is een kracht die openbreekt en vernieuwing brengt en die heel welkom en nodig is in deze tijd maar die niet helder op de radar staat van het bewustzijn in deze tijd. Als je contact hebt met die mannelijke woede in jezelf, probeer er dan mee in gesprek te komen, het is geen destructieve kracht maar kan wel die vorm aannemen als die niet wordt gehoord of gezien. Want het is een energie die niet ontkend kan worden, die gehoord wil worden. Het kan heel goed werken voor jou, enerzijds door er iets over op te schrijven, anderzijds door ook met mannen te werken en daarin ook leiding te nemen. Ik bedoel daarmee dat je nu soms een open kanaal bent voor wat zij onbewust voelen maar het is je taak om het in hen bewust te maken en niet om zelf onbewust kanaal te zijn voor al die frustratie en woede want dat is een veel te grote aanslag op jouw energie systeem. Dus hoe meer je dit zelf bewust krijgt hoe minder je er zelf onder lijdt. En hoe meer je zelf de positieve kant ervan gaat zien en boven water krijgt.

de ruimte makerij

ruimte voor het oorspronkelijke