De mens: een verbindend wezen.


Een gezonde verbinding is misschien wel de belangrijkste waarde voor een mens. In de meest ideale situatie weten we ons goed verbonden met onszelf, ons eigen gevoelsleven, onze verlangens, onze ouders, kinderen, de natuur, de cultuur waarin we opgroeien, met onze geliefde, met dat wat ons overstijgt.
We voelen ons deelnemer. Er is harmonie en levenslust.


Vaak echter is er sprake van onbalans. Verbroken verbindingen en relaties. Familietrauma's, oorlogstrauma's die doorwerken. In elke familie zijn die diepe wonden terug te vinden. En ook in de samenleving waar we deel uit van maken zijn die wonden aanwezig. Collectieve wonden die we met z'n allen afschermen en tegelijk in stand houden. Wonden die we vaak van generatie op generatie doorgeven als er niet werkelijk naar gekeken wordt.


Normen en waarden. De stilzwijgende afspraken over wat en wel niet hoort. Het niet benoemen. Die hebben allemaal goede en beschermende intenties maar hebben ook een keerzijde. De natuurlijke levendigheid en vrije beweging worden voor een groot deel ingeleverd, opgeofferd om erbij te horen. Oude wonden die niet gezien worden zullen steeds maar aan ons vreten. We scheiden delen in onszelf af waar we liever niet meer in de buurt komen. Dat gat compenseren we met surrogaten. Daar zijn we goed in geworden. Want er zijn inmiddels zo veel  mogelijkheden en prikkels voorhanden om ons te vullen. Schijnharmonie. Dat wat we proberen te compenseren en weg te drukken uit zich dan uiteindelijk in conflicten, eenzaamheid, depressie, verslaving en ziekte.


Het is mijn intentie het herstel van de oorspronkelijke harmonie te ondersteunen via helende aspecten die een ruimte kan bieden. Een helende ruimte. Een ontvankelijke ruimte. Daar waar alles mag zijn, daar waar alles weerspiegeld wordt. Daar waar hervonden wordt wat verloren ging. Het verlangen dat opgedroogd is. Het vertrouwen dat werd opgegeven. Een ruimte die troost of moed geeft om door te gaan omdat herinnerd wordt wie we werkelijk zijn, onze verlangens worden weer voelbaar, hoop brengt ons in beweging. Onze dromen durven we weer te leven.

 

de ruimte makerij

ruimte voor verbinding